kunstwerken

De meeste kunstwerken zijn samengesteld van objets trouvés. Oude materialen met een karakteristieke patine die in de assemblage een tweede leven krijgen. Verbeeld worden personages in de vorm van portretten of gestalten. Er gaat een zekere melancholie van uit, een verweesdheid die een solitair bestaan doet vermoeden. Soms wordt die door een bepaalde lichtvoetigheid van de beelden ook weer gerelativeerd.

visage-vieux-2009
visage vieux 2009 h 32 cm